Minister Hoogervorst wil de leeftijdsgrens voor de verkoop van sigaretten verhogen van 16 jaar naar 18 jaar. Ook wil Hoogervorst verkoop van sigaretten op concerten en festivals verbieden. Verder wil hij fabrikanten verplichten om kleurenfoto’s op tabaksverpakkingen te zetten als onderdeel van de gezondheidswaarschuwingen. Deze maatregelen staan in het Nationaal Programma Tabaksontmoediging, dat minister Hoogervorst naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De maatregelen zijn bedoeld om het roken verder te ontmoedigen.
20 procent rokers in 2010
In het programma staan maatregelen waarmee het gebruik van tabak en de blootstelling aan tabaksrook verder teruggedrongen kunnen worden. Ook staat erin dat de betrokken partijen ernaar streven het percentage rokers te laten dalen tot 20 procent in 2010. Die betrokken partijen zijn VWS, KWF Kankerbestrijding, het Astma Fonds en de Nederlandse Hartstichting.
Het Nationaal Programma Tabaksontmoediging heeft drie pijlers: rokers stimuleren te stoppen met roken, voorkomen dat jongeren gaan roken en niet-rokers beschermen tegen rook. Roken is nog steeds de belangrijkste vermijdbare doodsoorzaak in Nederland. Jaarlijks sterven ruim 20.000 Nederlanders aan de gevolgen van roken.
bron:VWS