Het kabinet trekt in 2006 70 miljoen euro uit om de groepen te ondersteunen 'die dat het meest nodig hebben'. Daarvan gaat 35 miljoen euro naar de bijzondere bijstand en 35 miljoen euro naar de kinderkorting. Dat zei minister-president Balkenende op de persconferentie na afloop van de ministerraad.

'Het koopkrachtbeeld ziet er ontegenzeggelijk beter uit dan gedacht in september. Daar zijn we blij om', aldus Balkenende. Het kabinet kiest daarom niet voor een algemene compensatie voor de hogere energierekening in 2006. Maar het kabinet 'heeft wel oog willen hebben voor de positie van de kwetsbare groepen'. Het kabinet neemt twee gerichte maatregelen om deze groepen te ondersteunen:
-35 miljoen euro extra voor de bijzondere bijstand;
-35 miljoen euro voor de kinderkorting. Dit betekent voor mensen met kinderen 'tot een bepaalde grens' ruim 30 euro.

Daarnaast heeft het kabinet besloten de lasten voor de burgers te verlichten door te aansluitkosten voor de MEP per 1 januari 2007 af te schaffen. Verder kondigde Balkenende aan dat het kabinet in de loop van 2006 opnieuw zal stilstaan bij de ontwikkelingen van het koopkrachtbeeld. 'We denken dat we met deze maatregelen een handreiking in de richting van de Kamer hebben gedaan', aldus Balkenende. Balkenende zegt ' zeer tevreden' te zijn met het bereikte resultaat.
 
bron:RVD