In 2005 had bij alcoholcontroles 2,8% van de automobilisten te veel gedronken. Dit is 17% minder dan in 2004. Het aantal zware drinkers daalde niet. Minister Peijs (VenW) wil dat voor deze groep in 2009 een alcoholslot komt. Tijdens de alcoholcontroles had in 2005 2,8% van de automobilisten meer gedronken dan de wettelijk toegestane hoeveelheid van 0,5 promille. Dit is het laagste percentage sinds de invoering van de alcohollimiet in 1974. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek 'Rijden onder invloed' van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Alcoholslot
Het percentage zware drinkers (meer dan 1,3 promille) schommelt al jaren rond de 0,6%. Deze groep lijkt niet gevoelig te zijn voor de BOB-campagne of strengere handhaving. Zware drinkers veroorzaken 80% van de ongelukken die te maken hebben met alcohol. In 2009 krijgt deze groep een alcoholslot in hun auto ingebouwd. Bestuurders moet dan iedere keer een blaasproef doen, voordat zij de auto starten. Ook moeten deze automobilisten een medisch-psychologisch begeleidingsprogramma van ongeveer 2 jaar volgen. Volgens onderzoek kan het alcoholslotprogramma 30 doden per jaar schelen.
Cursus
Daarnaast wil minister Peijs dat automobilisten al bij 0,8 promille verplicht zijn de EMA-cursus te volgen. Nu is dat verplicht bij 1,3 promille. EMA staat voor educatieve maatregel alcohol.

Bron: VenW