Antilliaanse en Arubaanse jongeren in de leeftijd van 16-24 jaar die naar Nederland afreizen, maar niet voldoen aan een opleidingsniveau dat kans biedt op werk in Nederland kunnen worden teruggestuurd. Dit geldt niet voor jongeren die kunnen aantonen dat ze hier voor werk, opleiding, gezinshereniging, vakantie of familiebezoek komen. Dit staat in het concept-wetsvoorstel dat minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie vandaag voor consultatie - onder met name de Antilliaanse en Arubaanse gemeenschap- naar buiten heeft gebracht.

De rechter heeft de mogelijkheid om Antilliaanse of Arubaanse Nederlanders die veroordeeld zijn vanwege een ernstig feit (bijvoorbeeld geweldpleging) terug te sturen. Ook zal voor Antillianen en Arubanen de inburgeringsplicht gelden, tenzij zij kunnen aantonen voldoende onderwijs in het Nederlands te hebben gevolgd. Voorkomen moet worden dat de eigen achterstanden van ouders worden overgedragen aan de kinderen. Daarom is inburgering voor een deel van deze groep belangrijk.
De ontwerpwet sluit aan bij bestaande wet- en regelgeving en bij de sociale vormingsplicht op de Antillen en bij de bepalingen in het Statuut, die de onderlinge Koninkrijksrelaties regelen. Ook een verdragsrechtelijke toets hoort hierbij.
bron:MinJus