Het kabinet is voornemens ongeveer 1200 tot 1400 Nederlandse militairen in te zetten voor de internationale stabilisatiemacht ISAF in het zuiden van Afghanistan. De militairen worden uitgezonden voor een periode van twee jaar. Dat heeft het kabinet donderdag bekendgemaakt na afloop van de wekelijkse ministerraad.

Het kabinet streeft ernaar dat de militairen in juni 2006 kunnen beginnen. Volgens minister Kamp (Defensie) gaan de militairen in de provincie Uruzgan werken volgens het 'beproefd concept' van een Provincial Reconstruction Team (PRT). De militairen krijgen als taak de veiligheid en de stabiliteit te vergroten, goed bestuur te bevorderen en mee te helpen aan de wederopbouw in het zuiden van Afghanistan.
Minister-president Balkenende zei dat het kabinet 'niet over één nacht ijs is gegaan' bij de besluitvorming. 'We hebben goed de tijd genomen om alle aspecten van de voorgenomen uitzending zeer uitvoerig te bekijken. Dat is ook nodig, want er zijn risico's aan deze gecompliceerde missie.'

De afgelopen maanden heeft het kabinet daarom extra eisen gesteld aan de Afghaanse autoriteiten en aan de bondgenoten voor de veiligheid van de troepen. Aan al die voorwaarden van Nederland is tegemoetgekomen. 'Ook wilden we zeker weten dat deze operatie in het zuiden werkelijk een verschil maakt voor de bevolking', aldus de minister-president.
ISAF
De ISAF-vredesmacht in Afghanistan staat sinds 2003 onder leiding van de NAVO. De missie ondersteunt de Afghaanse regering om de veiligheid te handhaven en om bij te dragen aan de wederopbouw van het land. Dit gebeurt op verzoek van de Verenigde Naties en de Afghaanse autoriteiten.

De ISAF-missie concentreerde zich in eerste instantie in het noorden en westen van Afghanistan. Binnenkort wordt het werkgebied uitgebreid naar de zuidelijke provincies; later ook naar de oostelijke provincies. Deze gebieden zijn minder veilig en stabiel dan het gebied waar ISAF tot nu toe actief was.

Op dit moment zijn er ruim 9000 NAVO-militairen in Afghanistan actief. In totaal zijn er 35 landen bij de missie betrokken, waaronder bijna alle EU-landen.
Draagvlak parlement
Het kabinet vindt draagvlak in het parlement belangrijk voor militaire uitzendingen als deze. Na het overleg in de Tweede Kamer, naar verwachting begin februari, bekijkt het kabinet of het besluit wordt uitgevoerd of dat er wijzigingen nodig zijn.
bron:RVD