De ministerraad heeft op voorstel van minister Brinkhorst van Economische Zaken ingestemd met het wetsvoorstel Aanbestedingswet. Het wetsvoorstel regelt het aanbesteden van (overheids-)opdrachten. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten door overheden, semi-overheden en nutsbedrijven moeten op grond van Europese en internationale regels worden gegund volgens specifieke procedures. De Aanbestedingswet zal de Raamwet EEG-voorschriften aanbestedingen vervangen.

In de praktijk manifesteren zich problemen rond aanbestedingen. Zo laat de naleving van aanbestedingsregels te wensen over. Verder is uit resultaten van de parlementaire enquêtecommissie Bouwnijverheid naar voren gekomen dat de toegankelijkheid van regelgeving, de integriteit van ondernemers en de professionaliteit van de aanbestedende dienst vaak ondermaats zijn. Ten slotte bestaat er onvrede over de hoge administratieve lasten bij het aanbesteden.
Door de nieuwe Aanbestedingswet zal het aanbesteden worden verbeterd. Zo komt er een verplichte toetsing van de integriteit van ondernemers die overheidsopdrachten gaan uitvoeren; niet-integere ondernemers worden uitgesloten. Verder is in het wetsvoorstel geregeld dat opdrachtgevers geen disproportioneel zware eisen kunnen stellen aan ondernemers. Ten slotte zorgt de vereenvoudiging van procedures er voor dat de administratieve lasten worden verlaagd voor zowel ondernemers als opdrachtgevers. Het wetsvoorstel is aangepast aan het advies van de Raad van State en zal bij de Tweede Kamer worden ingediend.
bron:RVD