De ministerraad heeft er op voorstel van staatssecretaris Van Gennip van Economische Zaken mee ingestemd om de Vestigingswet in te trekken. Reden hiervoor is dat de Vestigingswet geen rol meer speelt in economische ordeningswetgeving. Het biedt geen waarborg voor kwaliteit van ondernemerschap, maar belemmert wel de toetreding van startende ondernemers.

De Vestigingswet was de afgelopen jaren al sterk afgeslankt. Zo bevat de huidige Vestigingswet slechts eisen over veiligheids- gezondheids- en milieuaspecten in een beperkt aantal sectoren, zoals bouw-, installatie- en levensmiddelenbedrijven. Publieke belangen met betrekking tot deze thema s zijn tegenwoordig verankerd in andere regels. Verder hebben de in de wet gestelde eisen alleen betrekking op de kennis van de ondernemer bij de start van de onderneming en geven dus geen waarborg voor het latere gedrag van de onderneming.

De verbetering van de kwaliteit van ondernemerschap is een streven van dit kabinet, maar daarvoor is handhaving van de Vestigingswet niet nodig. Er worden al sinds 2001 geen eisen meer gesteld op het gebied van kennis van ondernemersvaardigheden in de Vestigingswet. In samenwerking met VNO-NCW en MKB-Nederland wordt komende tijd onderzocht hoe ondernemers kunnen worden ondersteund in het verbeteren van de ondernemersvaardigheden. De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.
bron:EZ