De Nederlandse regering heeft aan Save the Children Nederland een half miljoen euro toegezegd voor hulp aan kinderen en hun families die de aardbeving in Pakistan hebben overleefd. Save the Children Nederland maakt onderdeel uit van de International Save the Children Alliance, 's werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie.

Het geld is bestemd voor directe hulp in de zwaarst getroffen gebieden in de Noord West Grens Provincie, Azad Jammu, Kashmir, Muzaffarabad en Bagh. Save the Children is al sinds 1985 actief in Pakistan en kon via haar veldkantoren direct in actie komen in het rampgebied.

'Onze aandacht is er met name op gericht om zo snel mogelijk in onderdak en voedsel te voorzien in de gebieden met de grootste schade', aldus Stan Klinkenberg, programma
manager Save the Children Nederland, 'Er zijn zo veel huizen, ziekenhuizen en scholen
verwoest. Kinderen zijn volkomen gedesoriënteerd en weten niet wat te doen. Zij leven buiten in de kou en we moeten nù ingrijpen om hun situatie te verbeteren.

Om te voorzien in de behoeftes van de duizenden families wiens huizen verwoest zijn worden o.a. familiepakketten gedistribueerd. Een familiepakket bestaat uit à©à©n
tent, vijf dekens, plastic grondzeil, vijf jerrycans en een voedselpakket met meel,
suiker, thee, rijst, dal channa, olie, zout, kruiden, lucifers en water purificatie
tabletten. Daarnaast wordt gewerkt aan herstel van de watervoorziening en
gezondheidsvoorzieningen. Er wordt eveneens gewerkt aan de hereniging van kinderen met hun families. Om de levens van kinderen enigszins te normaliseren, wordt eveneens gewerkt aan het opzetten van spel -en schoolactiviteiten.

Save the Children werkt in nauwe coà¶rdinatie met de Pakistaanse overheid, de
Verenigde Naties en andere non-gouvernementele organisaties.

bron:Save the Children