ROC De Brabantgroep heeft als eerste toestemming gekregen van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om zich op te splitsen in twee ROC.s (Regionale Opleidingen Centra). Hierdoor kunnen ROC De Leijgraaf en Scholengemeenschap De Rooi Pannen afzonderlijk van elkaar gaan opereren. Dat heeft staatssecretaris Rutte laten weten aan ROC De Brabantgroep.

Minister Van der Hoeven en staatssecretaris Rutte hebben zich eerder uitgelaten over de wenselijkheid van maatwerk in het onderwijs. Dit kan volgens beide bewindspersonen zowel in grote als kleine onderwijsinstellingen tot stand komen, waarmee zij geen voorkeur uitspreken voor of tegen fusies en splitsingen. ROC De Brabantgroep heeft echter aangegeven beter te kunnen inspelen op de belangen van de leerlingen wanneer in twee afzonderlijke ROC.s wordt verder gewerkt. Staatssecretaris Rutte heeft zich hierin kunnen vinden en heeft daarom ingestemd met het verzoek.
Het verzoek van ROC De Brabantgroep om te splitsen is in 2004 al neergelegd bij het ministerie. De reactie hierop was niet negatief, maar de wet schreef destijds alleen fusies van ROC.s voor. Door een wetswijziging die onlangs door de Eerste Kamer is goedgekeurd, is het nu ook mogelijk om een instelling op te splitsen.
bron:OCW