De Vereniging Regionale Zorgverzekeraars (VRZ) roept minister Hoogervorst van Volksgezondheid op niet te morrelen aan de uiterste datum dat mutaties
voor de nieuwe zorgverzekering door zorgverzekeraars administratief verwerkt moeten zijn of dat verzekerden op kunnen zeggen. Naar aanleiding van het pleidooi van een aantal verzekeraars om het ook na 1 maart mogelijk te maken de administratie op orde te brengen, zijn de regionale zorgverzekeraars bezorgd dat marktpartijen die hun huiswerk niet af hebben, onterecht worden beloond. Dit zou leiden tot onnodige onzekerheid bij verzekerden, zorgverleners en zorgverzekeraars.

Een aantal zorgverzekeraars heeft de administratie niet voor 1 maart op orde. Daarom pleit men voor het naar achteren schuiven van '1 maart' (Algemeen Dagblad 13 februari 2006). Tevens heeft een aantal zorgverzekeraars aangegeven om flexibel' met de opzegdatum van 1 maart om te gaan (Algemeen Dagblad 22 februari). Allereerst is dit zeer verwarrend voor de consument en zorgverlener omdat tot dusver door iedereen één vast en herkenbaar moment consistent is gecommuniceerd. In de tweede plaats is de consequentie van het naar voren schuiven van 1 maart dat een aantal verzekerden dubbele premie moet betalen gedurende een bepaalde periode. De VRZ maakt zich zorgen over deze voorgestelde'oplossing'. 'Het is ronduit onverstandig en oneerlijk dit probleem af te wentelen op de klant, zorgverleners en andere zorgverzekeraars die wel op tijd klaar zijn', aldus Hans Feenstra, voorzitter van de VRZ.
De overheid heeft hier volgens de VRZ duidelijke kaders en deadlines aangegeven waarbinnen de markt zich kan ontwikkelen. De VRZ heeft er vertrouwen in dat noch de Tweede Kamer noch de minister ontvankelijk zijn voor de oproep om aan de switchdatum 1 maart te morrelen. Feenstra: 'wij hebben vertrouwen in de visie en consistentie van de politiek.' Het kan ten slotte niet zo zijn dat bedrijven die niet of onvoldoende hebben geïnvesteerd beloond kunnen worden. 'Het zou onverstandig zijn de spelregels te wijzigen terwijl we midden in de wedstrijd zitten.'
bron:VRZ