Regionale zorgverzekeraars starten gezamenlijke inkoop huisartsenzorgDe leden van de Vereniging Regionale Zorgverzekeraars (Azivo, Salland, De Friesland, Zorg en Zekerheid) hebben besloten om vanaf 2005 gezamenlijk de huisartsenzorg in te kopen. Het is voor het eerst dat zorgverzekeraars hiervoor kiezen. Gevolg is dat de efficiency van de bedrijfsvoering wordt verhoogd. Daarnaast wordt de administratieve lastendruk voor huisartsen teruggedrongen.

Door met vier verzekeraars gezamenlijk één contract aan te bieden aan de huisarts wordt verder uiting gegeven aan het realiseren van de VRZ-inkoopcombinatie die eind vorig jaar werd aangekondigd. Concreet betekent dit dat de regionale zorgverzekeraars binnen hun eigen regio ook namens de overige regionale zorgverzekeraars een contract aanbieden aan de huisartsen. Buiten de eigen regio's zal VRZ-lid Zorg en Zekerheid de gemeenschappelijke contracten aanbieden voor wat betreft de huisartsenzorg.

Gezamenlijke zorginkoop levert grote voordelen op, aldus Hans Feenstra voorzitter van de VRZ:'Wij voelen ons verantwoordelijk voor het zoveel als mogelijk beperken van administratieve lasten. Door met uniforme contracten te werken streven we ernaar de last voor de huisartsen in 2005 én bij invoering van het nieuwe stelsel, zo behapbaar mogelijk te houden.' Succesvolle invoering van het nieuwe zorgstelsel per 1 januari 2006 zal mede gebaseerd zijn op een goede relatie met zorgaanbieders waaronder de huisartsen.
De uniformering van inkoop van huisartsenzorg zal een forse besparing opleveren. Deze besparingen worden verrekend in de premie die aan consumenten wordt berekend. 'Maar het belangrijkste is dat we ervan overtuigd zijn dat de huisarts onnodige papieren rompslomp wordt bespaard,' aldus Feenstra. Met de gezamenlijke inkoop van de huisartsenzorg sluit de VRZ aan bij het onlangs gesloten huisartsenakkoord waarin de huisarts de mogelijkheid geboden wordt om te onderhandelen met één dominante zorgverzekeraar in een regio.

De gezamenlijke inkoop van huisartsenzorg door de regionale zorgverzekeraars (voor het loopjaar 2005) is informeel getoetst bij toezichthouders in de zorg en niet in strijd bevonden met mededingingsrechtelijke regels. Ook voor 2006, - wanneer het nieuwe stelsel van kracht is - is de VRZ voornemens om de gezamenlijke inkoop te toetsen aan mogelijke mededingingsrechtelijke grenzen, maar voorziet vooralsnog geen barrières.

bron:VRZComments are closed.
%d bloggers liken dit: