Elf van de 23 regio's in Nederland zijn voldoende voorbereid op een uitbraak van een
grieppandemie, zes regio's zijn er pas eind dit jaar klaar voor. Voor drie regio's geldt dat ze de voorbereidingen eind dit jaar nog niet op orde hebben en voor de drie andere regio's is dat nog niet duidelijk. Dit blijkt uit de aanvulling van 1 november 2005 op het rapport 'Regionale voorbereidingen op een influenzapandemie moeten beter' dat de situatie voorjaar 2005 schetst. Vanwege de actualiteit heeft de inspectie eind oktober gekeken naar de vorderingen die de regio's maken.

De grootste zorg vormt de regio Zeeland, omdat deze regio in ernstige mate tekort schiet in de voorbereidingen op een grieppandemie. Mocht daar de grieppandemie uitbreken, dan zijn er grote risico's voor de volksgezondheid. De inspectie adviseert de minister om deze regio een aanwijzing te geven, zodat verbeteringen zo spoedig mogelijk zullen volgen.

Vanwege de dreiging van vogelgriep en de angst voor een nieuwe menselijke virusvariant, besloot de Inspectie voor de Gezondheidszorg voorjaar 2005 onderzoek te doen naar de draaiboeken over grieppandemie die in alle regio's klaarliggen. Uit dat onderzoek bleek dat de helft van de draaiboeken nog niet was uitgewerkt. Zo stond in zes draaiboeken niets over de distributie van antivirale middelen en had geen enkele regio afspraken gemaakt met huisartsen. De inspectie vindt dat de regio's hiervoor de huisartsenposten moeten benaderen.

De bureaus Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) hebben nog te
weinig afspraken gemaakt met ziekenhuizen over de continuering van zorgverlening aan
patiënten ten tijde van een grieppandemie. Vooral de zorgvraag van patiënten
wordt onderschat. Het tekort aan ziekenhuisbedden dat zich tijdens een pandemie voordoet, is nog niet overal meegenomen in de draaiboeken. Ook geven ziekenhuizen aan nog niet te weten hoe ze patiënten moeten selecteren, omdat men wacht op concrete landelijke criteria waarmee ze kunnen bepalen welke patiënt voorrang heeft.

Nederland kent 23 regio's voor Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen. De GHOR moet de regionale voorbereidingen op epidemieën coà¶rdineren. De inspectie
vindt de GHOR de juiste organisatie om te coà¶rdineren bij grote uitbraken van
infectieziekten, maar de regio's moeten de draaiboeken wel meer testen door het oefenen van grieppandemieën.

bron:IGZ