Rechtbank Assen heeft op 13 december 2005 een 58-jarige man veroordeeld tot een geldboete van 500 euro. De rechtbank acht bewezen dat hij op 21 januari 2004 zijn vee niet had geregistreerd. De man houdt de dieren voor persoonlijk gebruik. Hij vindt dat hij daarom niet gehouden was de dieren te registreren.

Voorts beriep hij zich op overmacht. Hij mag geen lichamelijke ingrepen bij dieren verrichten waardoor het lichaam wordt beschadigd maar heeft wel de plicht om dieren te oormerken. De rechtbank acht de regeling voor de man wel verbindend. De wetgever heeft bepaald dat ter bescherming van de veiligheid van mens of dier regels kunnen worden gesteld omtrent de identificatie en registratie van dieren. En artikel 40 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren verbiedt inderdaad het verrichten van beschadigende ingrepen in het lichaam van een dier. Maar het tweede lid van dit artikel stelt dat dit niet van toepassing is op ingrepen die bij algemene maatregel zijn aangewezen. De rechtbank hield bij de straf rekening met de ideële motieven van de man.

bron:Rechtbank Assen