Maatwerkbegeleiding bij reïntegratie richting ondernemerschap, waarin IMK Intermediair is gespecialiseerd, is succesvol. Bij uitkeringsgerechtigden die zij namens gemeente Breda naar het zelfstandig ondernemerschap hebben begeleid, heeft IMK een plaatsingspercentage weten te behalen van 50%. Van succesvolle plaatsing via de gemeente Breda is volgens het contract ook sprake als de deelnemers geen ondernemer worden, maar ten gevolge van de begeleiding wel op een andere manier uitstromen.

Volgens Joop van den Hoven, werkzaam bij de vakgroep Coaching van IMK Intermediair, is dat omdat tot het inzicht wordt gekomen dat een loondienstfunctie toch beter bij ze past. Als die keuze wordt gemaakt na een grondige voorbereiding, is dat ook winst. Het uitstroomresultaat naar zelfstandig ondernemerschap bedroeg met 13 gestarte ondernemingen ruim 40%. Hiermee werd de overeengekomen resultaatverplichting van 35% ruimschoots overtroffen. De gemeente Breda is al vele jaren actief in begeleiding van uitkeringsgerechtigden naar zelfstandig ondernemerschap.

bron:IMK Intermediair