Het plan van de KRO om, via ARKE Nederland, reizen aan te bieden naar bestemmingen die worden belicht in het programma Citytrips vindt geen goedkeuring in de ogen van het Commissariaat voor de Media. De reizen kunnen worden geboekt door KRO-leden en door niet-leden en zijn niet bedoeld om het publiek in staat te stellen aanwezig te zijn bij een uitzending op locatie. Het organiseren van reizen die niet als verenigingsactiviteit of als publieksreis zijn aan te merken, beschouwt het Commissariaat als een verboden nevenactiviteit, omdat dergelijke reizen te ver afstaan van de hoofdtaak van de omroep.

Ook de reizen die BNN in samenwerking met Mambo Outdoor Travel aanbiedt, zijn niet toegestaan. Het gaat om reizen naar bestemmingen die aandacht kregen in het radioprogramma Weg met BNN. De reizen zijn alleen te boeken door leden van BNN en worden door BNN beschouwd als verenigingsactiviteit. Het Commissariaat is echter van oordeel dat de betreffende reizen niet voldoen aan de voorwaarden die worden gesteld aan verenigingsreizen. Het accent ligt nadrukkelijk op de reizen zelf en het valt niet aan te nemen dat de deelnemers met hun reis een feitelijk vaststelbare bijdrage kunnen leveren aan het goed en democratisch functioneren van de omroep. BNN moet daarom deze reisactiviteiten staken.
 
Bron: Commissariaat voor de Media