Op 30 maart 2006 publiceert de Algemene Rekenkamer haar Verslag 2005.  Nieuw in dit verslag is dat de salarissen van de top en de bestuurskosten vermeld zijn. Nieuw is ook dat de Algemene Rekenkamer trends op verschillende beleidsterreinen benoemt.

Topsalarissen en bestuurskosten
'Wij maken dan misschien maar 0,02% uit van de begroting van het Rijk, het blijft uw geld en wij willen niets liever dan dat u aan ons verslag kunt zien dat wij het goed hebben besteed.' Dat stelt Saskia J. Stuiveling, president van de Algemene Rekenkamer, in het voorwoord van het Verslag 2005. De Algemene Rekenkamer heeft in 2005 26,3 miljoen euro uitgegeven, waarvan 20 miljoen euro (77%) aan personeel en 6,3 miljoen euro (23%) aan materieel. Het totaal aan salariskosten in 2005 voor de drie collegeleden was 396.395 euro; de bestuurskosten bedroegen in totaal 72.632 euro. De salarissen en  bestuurskosten overstijgen de daaraan gestelde normen niet.
Trends in onderzoek
De Algemene Rekenkamer heeft op basis van haar onderzoek bekeken of er trends te benoemen zijn op de verschillende beleidsterreinen. We zien bijvoorbeeld dat administraties van gemeenten en scholen onvoldoende informatie leveren om gericht te kunnen sturen op toereikende zorg voor de juiste zorgleerlingen. In de sector zorg wordt de uitvoering van beleid vaak op afstand van het rijk geplaatst, zonder dat duidelijk is hoe de minister zijn verantwoordelijkheid voor kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg kan invullen en waarmaken. Op het terrein van de veiligheid constateren we dat de overheid duidelijker zou moeten aangeven wie verantwoordelijk is voor de  verwezenlijking van doelstellingen op dit terrein.
Afrika, Tsunami en Joint Strike Fighter
Ongeveer 5% van de capaciteit is besteed aan internationale projecten, waaronder ondersteuning van rekenkamers in Europa en in Afrika. Daarnaast zijn er verschillende nieuwe internationale projecten gestart in 2005. Zo is de president van de Algemene Rekenkamer voorzitter geworden van een internationale werkgroep van rekenkamers die de hulpstromen voor de tsunamiramp van december 2004 in kaart brengt. Verder zijn we in 2005 voorzitter geworden van een internationale conferentie van rekenkamers die zich bezighoudt met de transparantie, accountability en verantwoording van de toekomstige Joint Strike Fighter als opvolger van de F-16 straaljager.

bron:Algemene Rekenkamer