Op initiatief van de Raad van Kerken Amsterdam komen woensdag 2 november vertegenwoordigers van de grote religies bijeen voor een interreligieuze bijeenkomst.
De directe aanleiding voor dit initiatief is de moord op Theo van Gogh, precies à©à©n jaar geleden.

Bij het initiatief tot deze bijeenkomst zijn Joden, Christenen en Islamieten betrokken. Zij willen met deze bijeenkomst aangeven dat hun geloof, hoe verschillend ook, bron is van hoop, vrede en menslievendheid. Een teken in deze tijd, waarin sommige mensen ver van deze wortels verwijderd zijn. In deze stad geven wij elkaar de hand voor een vreedzame samenleving; daar willen wij ons voor inzetten.

De interreligieuze bijeenkomst vindt plaats op woensdag 2 november 20.00 uur in de Aula van de Universiteit van Amsterdam (oude Lutherse kerk), Singel 411 (hoek Spui); bereikbaar met tramlijn 1, 2 en 5. Met medewerking van joodse, islamitische en christelijke voorgangers, een Marokkaans kinderkoor, een gospelgroep en diverse muzikanten o.l.v. Jan Marten de Vries.
De toegang is vrij.
De Raad van Kerken roept alle mensen op. Zo wordt de gezamenlijke stem van religies gehoord.

bron:PKN