Bij het bekend worden van de afschuwelijke gebeurtenissen in Londen, hebben christelijke, joodse en moslimorganisaties in Nederland, waaronder de Raad van Kerken (RvK), het Centraal Joods Overleg (CJO) en het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) in een eerste gezamenlijke reactie aangegeven diep geschokt en zeer verontrust te zijn.

De religieuze organisaties volgen het nieuws vol afgrijzen en veroordelen volledig hetgeen lijkt te gaan om een serie gecoà¶rdineerde terroristische aanvallen, die zowel dodelijke slachtoffers als een groot aantal gewonden tot gevolg heeft gehad.

Ook roepen de Raad van Kerken, het CJO en het CMO op tot het vreedzaam met elkaar blijven optrekken van alle burgers. Hiertoe zijn onder meer contacten gelegd tussen de diverse religieuze en levensbeschouwelijke organisaties.

In de gezamenlijke verklaring zeggen de organisaties de ingeslagen weg van samenwerking voor maatschappelijke saamhorigheid te willen continueren, evenals het bevorderen van de goede verhoudingen tussen de diverse religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen en individuen, zowel in de Nederlandse samenleving als in de internationale context.

Het CMO, gesprekspartner van de overheid namens de moslimgemeenschap in Nederland, en de overige moslimorganisaties, hebben er bij hun lidorganisaties op aangedrongen om aanstaande vrijdag aandacht aan deze afschuwelijke gebeurtenissen te besteden tijdens het wekelijkse vrijdagmiddaggebed.

bron:Raad van Kerken