Van 22 september tot en met 4 december 2005 toont het Rembrandthuis vier olieverfstudies die behoren tot een vergeten deel van Rembrandts oeuvre.

Bij de voorbereiding van de tentoonstelling Rembrandt. Zoektocht van een genie, die
volgend jaar in het Rembrandthuis en de Berlijnse Gemà¤ldegalerie zal worden
gehouden, is een vergeten deel van Rembrandts oeuvre ontdekt. Professor Ernst van de Wetering, leider van het Rembrandt Research Project, onderzocht een grote groep
schilderijen met menselijke halffiguren die tegenwoordig algemeen als vrije, door
leerlingen gemaakte deelkopieën naar Rembrandts historiestukken worden beschouwd.
Van de Wetering is ervan overtuigd dat een deel van die schilderijen, gezien hun
schilderkunstige kwaliteit, door Rembrandt zà©lf moet zijn geschilderd. Rembrandt
maakte dergelijke schilderijen als voorbereidende studies voor figuren in grotere
composities. Deze olieverfstudies dienden vooral om het effect van een ongebruikelijke belichting uit te proberen. Het blijken, juist door hun informele karakter, kleine meesterwerken te zijn.

Een prachtig voorbeeld is de (uit een particuliere collectie afkomstige) Belichtingsstudie van een vrouw met witte muts die Rembrandt omstreeks 1640 schilderde. Het paneel is later vergroot en ingrijpend overschilderd om de studie in een portret te transformeren. Tot 1931 kwam het schilderij nog voor in de Rembrandt-literatuur, daarna niet meer. Na uitvoerig technisch, stilistisch en kostuumhistorisch onderzoek zijn de toevoegingen en overschilderingen door restaurator Martin Bijl verwijderd en kwam Rembrandts uiterst subtiele belichtingsstudie van een vrouw in Noord-Hollandse dracht tevoorschijn. Het
Rembrandthuis toont het schilderij samen met drie andere olieverfstudies die volgens Van de Wetering eveneens (weer) aan Rembrandt kunnen worden toegeschreven: Studie van een wenende vrouw (uit het Detroit Institute of Arts), Studie van een oude man in profiel en Studie van een oude man met baard (beide uit een particuliere collectie in de Verenigde Staten).

bron:Museum Het Rembrandthuis