Onder verzamelaars en handelaren is veel commotie ontstaan omtrent de status van wat nu in de pers aangeduid wordt met 'Rembrandtzegel' Het betreft hier een Duitse postzegel welke ook in een door TPG uitgegeven Nederlands 'Prestige' postzegelboekje is opgenomen. Op het eerste gezicht identiek aan de Duitse zegel, echter met afwijkende veiligheidskenmerken.

Filatelistisch gezien lijkt het gebeurde een wereldprimeur op te leveren aangezien het zegel - bij hoge uitzondering - in Nederland gedoogd wordt voor frankering van binnenlandse post, wat de unieke situatie oplevert dat een zegel met opschrift 'Deutschland'nu juist in Nederland wel, maar in Duitsland niet voor frankering gebruikt mag worden. Voorzover bekend is dit wereldwijd - behoudens misschien in oorlogssituaties - nooit eerder voorgekomen.

Als uitgever van de postzegelcatalogus van Nederland wordt nu ook aan de N.V.P.H. veelvuldig de vraag gesteld of deze Rembrandtzegel in de catalogus opgenomen gaat worden. De zegel voldoet aan alle kenmerken van een echte postzegel en is vanuit Nederland bezien door de juiste partij, TPG-Post, uitgegeven, terwijl deze bovendien toestaat dat deze zegel binnen Nederland als postzegel gebruikt kan worden. De zegel zal daardoor zeker in
de catalogus genoemd worden. Gezien het unieke karakter zonder vergelijkbaar precedent is op dit moment nog niet bekend hoe de vermelding zal plaatsvinden.

Tegelijkertijd ontstaat aan de andere kant van de grens natuurlijk een soortgelijke discussie, zodat naast de circa 1 miljoen verzamelaars van postzegels in Nederland, ook nog eens ettelijke miljoenen verzamelaars in Duitsland de gebeurtenissen omtrent de Rembrandtzegel (oplage: 45.000) met grote belangstelling aan het volgen zijn.

bron:NVPH