Minister Remkes van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Raad van
Hoofdcommissarissen gevraagd een pakket van functie-eisen op te stellen voor een nieuw dienstwapen voor de politie. Het huidige pistool, de Walther P5, is verouderd en te duur en moet op den duur vervangen worden.

De Walther P5 is ongeveer 25 jaar geleden in gebruik genomen door de Nederlandse politie. Het ontwerp stamt echter uit de jaren '70. Vandaag de dag zijn er vanwege technische ontwikkelingen pistolen op de markt die mogelijk beter aan de huidige eisen voldoen. Daarnaast is de Walther P5 niet meer in reguliere productie bij de fabrikant waardoor de kostprijs bijna het dubbele is van andere, moderne pistolen.

De functionele eisen waar de minister om gevraagd heeft, hebben betrekking op
verschillende eigenschappen van het dienstwapen. Het gaat ondermeer om het kaliber en het trekkermechanisme, de greepgrootte (zodat het ook goed gehanteerd kan worden door agenten met kleine handen), de magazijncapaciteit en mogelijke varianten van het standaardmodel (bijvoorbeeld een kleinere versie die verdekt gedragen kan worden).

Met het vragen van een pakket aan eisen is de eerste stap gezet op weg naar een nieuw wapen. Hierna wordt het pakket van eisen besproken met de betrokken partijen, waaronder de politievakbonden. Vervolgens worden de functionele eisen vertaald in technische eisen waarna een Europese aanbesteding zal plaatshebben. De verwachting is dat binnen twee jaar kan gestart kan worden met de invoering van het nieuwe wapen. Momenteel zijn er ongeveer 40.000 Walther P5-pistolen bij de politie in gebruik.

bron:BZK