Het niveau van de langetermijnrente in ons land, afgemeten aan het rendement van de jongste tienjarige staatslening, was in december 2005 gemiddeld 3,4 procent. Dat is 0,1 procentpunt lager dan in november. In zowel oktober als november liep de langetermijnrente nog met 0,2 procentpunt op.

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in december 2005 haar rentetarieven met 0,25 procentpunt verhoogd. De vorige rente-ingreep van de ECB was in juni 2003 toen de tarieven met 0,5 procentpunt werden verlaagd. Als bodemtarief op de rentemarkt wordt meestal de depositorente van de ECB gezien. Deze ligt vanaf 6 december 2005 op 1,25 procent. Het belangrijkste rentetarief van de ECB, de reporente, ligt vanaf 6 december 2005 op 2,25 procent. In een Focusartikel dat op 1 december in het Conjunctuurbericht is geplaatst, wordt ingegaan op de relatie tussen onder meer de kapitaalmarktrente en rente-ingrepen van de ECB. Een belangrijk richtsnoer voor de ECB bij het bepalen van het rentepeil is de hoogte van de inflatie in het eurogebied. Daar schommelt de inflatie, met een dal van 1,6 procent in februari 2004, al een paar jaar rond de 2,1 procent. In november was de gemiddelde inflatie in de eurozone 2,3 procent. Dit is 0,2 procentpunt lager dan in oktober. Voor december 2005 verwacht Eurostat voor de eurozone een inflatie van 2,2 procent. Het door de ECB gehanteerde richtsnoer voor de inflatie binnen de eurozone op middellange termijn ligt op ongeveer 2 procent.
bron:CBS