De afgelopen vijf jaar heeft Het Apostolisch Genootschap, een kerkgenootschap met circa 19.000 leden, de restauratie en nieuwbouw van haar kerkgebouw in Zaandam - een rijksmonument uit 1860 - afgerond. In deze periode is ondermeer het uit 1887 stammende rijk geornamenteerde plafond met bijbelspreuken volledig gerestaureerd. Daarnaast is een nieuwe vleugel met bijzalen toegevoegd. Om de kwaliteit van het rijksmonument nog te versterken is bij de nieuwbouw gekozen voor moderne architectuur. De opening zal op 20 november plaatsvinden. De open dag vindt plaats op 14 januari a.s.

Martin Eijkelenboom van Terrena architecten uit Rotterdam heeft de uitdagende opdracht gekregen voor de restauratie en uitbreiding van de plaats van samenkomst van Het Apostolische Genootschap in Zaandam. Eijkelenboom kwam met een heel eigentijdse uitbouw. "Het idee achter de uitbreiding is dat wat je toevoegt iets eigens moet zijn. Het moet een eigen taal spreken en daarmee het oude intact laten." Omdat eigenlijk maar een klein deel van de uitbreiding aan de straat zichtbaar zal zijn, heeft de architect gekozen voor een vloeiende, gebogen lijn, waarvan je weet dat de lijn doorloopt, zonder dat je het ziet. De materiaalkeuze (zwarte planken) versterkt dit idee en is tegelijk een verwijzing naar de Zaanse omgeving.

Ambachtswerk
In oktober 2000, kwam een gedeelte van het gedecoreerde historische plafond naar beneden. Aan de hand van oorspronkelijke tekeningen herstelden de schildersbedrijven De Spil en Staal het plafond in oude luister. Zij hebben lang moeten zoeken naar een vakman die het oude ambacht met kennis van de toen gebruikte kleuren en verfsoorten nog in zijn vingers had. Hij werd gevonden in de al gepensioneerde heer Kuijper. Leuk is dat, naar oud gebruik, ook het visitekaartje van de meesterschilder werd ontdekt, in de vorm van een met potlood gekrabbelde naam langs à©à©n van de randen van het gewelf op twintig meter hoogte. Zeer waarschijnlijk is de heer A. Koopmans de meesterschilder geweest die in 1887 de leiding had van het prachtige schilderwerk.

Religieus erfgoed
De grootste uitdaging is geweest om alle partijen op à©à©n lijn te krijgen. "Enerzijds hadden we te maken met Monumentenzorg, anderzijds met eisen van brandveiligheid. Tel daarbij de gebruikerswensen en de artistieke inbreng van de architect en je kunt je voorstellen dat er heel wat overleg en afstemming heeft moeten plaatsvinden", aldus de heer Hofer. "Wij durven te stellen dat we als Apostolisch Genootschap een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan het behouden van een uniek deel van ons religieus erfgoed. Dat we dit voornamelijk uit eigen middelen hebben kunnen financieren, maakt het alleen maar extra bijzonder.

bron:Apostolisch Genootschap