Het Reisbureau Reumafonds wordt vanaf 1 januari 2007 overgenomen door de Stichting Residentiële & Ambulante Zorg (RAZ). Begin dit jaar nam de Stichting RAZ reeds het Vakantiecentrum Groot Stokkert op de Veluwe van het Reumafonds over. Door de overdracht van deze activiteiten die oneven-redig zwaar drukten op de begroting, komt bij het Reumafonds aanzienlijk meer geld beschikbaar voor onderzoek en voorlichting. Tegelijk is de continuïteit van de aangepaste vakanties voor reumapatiënten de komende jaren veilig gesteld. De overname heeft geen gevolgen voor de medewerkers en kennis en ervaring blijven behouden.
Hiermee komt een definitief einde aan een periode van bijna 50 jaar waarin het Reumafonds speciale vakantiereizen voor mensen met reuma verzorgde. De Stichting Residentiële & Ambulante Zorg (RAZ) zal het zeer gevarieerde aanbod van aangepaste vakantiemogelijkheden aan reumapatiënten blijven bieden. Daarnaast zullen de reizen voor iedereen beschikbaar komen, ongeacht hun lichamelijke beperking. Op 16 mei werden de handtekeningen onder het contract gezet. De komende maanden zal de samenwerking reeds worden geïntensiveerd, maar pas op 1 januari 2007 zal de formele overdracht een feit zijn. Het reisbureau wordt straks Reisbureau RAZ.
Voordelen
Dat de Stichting RAZ zich niet meer alleen zal richten op mensen met reuma, heeft niet alleen economische redenen. De ervaring is dat grote groepen mensen behoefte hebben aan de voorzieningen die het Reumafonds biedt. Bij speciale reizen denkt men vaak aan rolstoelen maar dat hoeft niet aan de orde te zijn. Er wordt ook gekeken naar aangepaste accommodaties en er wordt rekening gehouden met het reistempo en type excursie.  Daarbij worden deskundige vrijwilligers ingezet als begeleidende hulp. Naast vlieg- en busreizen behoren ook verzorgde kuurreizen tot het aanbod van het Reisbureau Reumafonds. Bijvoorbeeld naar het Duitse Bad Driburg, het Oostenrijkse Bad Hofgastein en het Slowaakse Piestany.
European Care Residences
De Stichting RAZ is een erkende landelijke zorgorganisatie en heeft als doel mensen zowel thuis als op locatie de zorg en begeleiding te geven die ze nodig hebben. Om dit doel te realiseren werkt de stichting voor European Care Residences (ECR), een organisatie die vanuit een specifieke woon-, zorg-, en dienstverleningsvisie haar diensten door geheel Europa gaat aanbieden. ECR heeft daarvoor een uniek concept ontwikkeld waarbij mensen alle denkbare verzorging en verpleging kunnen krijgen in de eigen woning zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Momenteel zijn er vier van dit soort accomodaties gerealiseerd, een aantal is in ontwikkeling.
Uniek lidmaatschap
De eerdere overname van het vakantieoord Groot Stokkert, en nu ook het Reis-bureau Reumafonds, past geheel in de filosofie van de Stichting RAZ. Met haar innovatieve en internationale ECR-concept speelt de Stichting RAZ in op de stijgende vraag naar gespecialiseerde, vraaggerichte centra waar mensen permanent of tijdelijk kunnen verblijven. Ongeacht leeftijd en intensiteit van zorg. Deze mensen kunnen tevens gebruik gaan maken van het unieke Geniet-, Gemaks- en Gebruikers (GGG)-lidmaatschap van de Stichting RAZ dat allerlei mogelijkheden biedt op de verschillende ECR-locaties in binnen- en buitenland.
bron:Reumafonds