De Reumapatiëntenbond wil dat zorgverzekeraars aan huisartsen prikkels geven die de kwaliteit van de patiëntenzorg verhogen. Bonussen om goedkopere geneesmiddelen voor te schrijven, zoals zorgverzekeraar Menzis heeft gedaan, vindt de Reumapatiëntenbond uit den boze. Zulke bonussen kunnen de gezondheid van de patiënt schaden en betekenen een verschraling van het zorgaanbod.

De reumapatiënt heeft recht op het medicijn dat het beste past in zijn behandeling.
De (huis)arts moet die keuze kunnen maken op basis van medische gronden en niet op basis van economische motieven. Bij Menzis gaat het economisch denken duidelijk boven het medisch handelen. Voor de reumapatiënt betekent dit dat hij afhankelijk wordt van de willekeur van deze zorgverzekeraar. Een ongewenste situatie, want dat betekent gezondheidsrisico's voor de patiënt, kwaliteitsverlies en een verschraling van de zorg.

De Reumapatiëntenbond wil dat zorgverzekeraars aan huisartsen een bonus geven voor het werken volgens de laatste medische standaarden of voor het zo vroegtijdig mogelijk onderkennen van reuma bij mensen. Ook samenwerking en afstemming met collega-hulpverleners zou beloond mogen worden.

De Reumapatiëntenbond wil op grond van de actie van Menzis dat alle verzekeraars
jaarlijks openbaar maken welke bonussen aan welke huisartsen, apothekers en specialisten zijn betaald en welke tegenprestatie zij daarvoor hebben ontvangen. Dit vergroot de transparantie van Zorgverzekeraars. De verkregen informatie is van belang voor de keuze van de patiënt voor een bepaalde hulpverlener en zorgverzekeraar en helpt hem bij de vraag 'Heb ik nog wel de verzekeraar waar mijn zorg 'hun zorg' is of spelen er mogelijk andere motieven?'

De Reumapatiëntenbond is de landelijke koepelorganisatie van meer dan 100
reumapatiënten Verenigingen (lokaal, regionaal en landelijk ziektespecifiek) die
zich sterk maakt voor een betere kwaliteit van leven van mensen met reuma. De
Reumapatiëntenbond geeft hieraan invulling door belangenbehartiging,
lotgenotencontact, versterking van aangesloten verenigingen en door
informatievoorziening.
 
bron:Reumapatientenbond