De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Peijs van Verkeer en Waterstaat om het huidige papieren rijbewijsdocument te vervangen door een nieuwe, fraudebestendige kunststof kaart. Het nieuwe document is beter beveiligd, heeft een handzaam bankpasformaat en is slijtvast. Het nieuwe rijbewijs wordt per 1 oktober 2006 ingevoerd.

De belangrijkste reden om het nieuwe rijbewijsdocument in te voeren is de betere
beveiliging tegen fraude en vervalsing. Dit is nodig, omdat het rijbewijs sinds de
invoering van de Wet op de Identificatieplicht formeel is aangewezen als
identificatiedocument. Het beveiligingsniveau van het nieuwe rijbewijsdocument is gelijk aan die van het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart. Bovendien loopt Nederland met het nieuwe rijbewijs in de pas met de ons omringende landen.

Niet alleen het rijbewijsdocument verandert, maar ook de aanvraagprocedure. Om fraude en vervalsing te voorkomen, wordt het nieuwe rijbewijs - net als het paspoort en de identiteitskaart - centraal geproduceerd. In de nieuwe situatie kan de aanvrager het rijbewijs een week na aanvraag ophalen bij het gemeentehuis. Om te voorkomen dat mensen vergeten het rijbewijs te verlengen, stuurt de RDW alle bezitters tijdig een herinneringsbrief. Mensen met een geldig rijbewijs van het huidige model hoeven geen nieuw rijbewijs aan te vragen. Pas bij verlenging krijgen zij automatisch het rijbewijs in de nieuwe vorm.

Het gevolg van de overstap naar een kunststof kaart met geavanceerde beveiligingskenmerken en een beveiligd afgifteproces is dat de kosten van het nieuwe rijbewijs naar verwachting gemiddeld met vier euro stijgen. Het nieuwe rijbewijs is net als het oude document tien jaar geldig.

bron:RVD