De Rijksministerraad heeft met instemming gereageerd op de voorgenomen invoering van een stelsel van sociale vormingsplicht op de Nederlandse Antillen. Die vormingsplicht voor jongeren - waar Nederland financieel aan zal bijdragen - is volgens de Rijksministerraad een goede oplossing voor de problematiek van de Antilliaanse risicojongeren op de Antillen.

Over de uitvoering van de sociale vormingsplicht en van de voorgenomen toelatingsregeling van Nederland blijven de beide regeringen met elkaar in gesprek, waarbij de landen hun eigen verantwoordelijkheid nemen. De toelatingsregeling is - identiek aan de sociale vormingsplicht op de Antillen - een specifieke maatregel voor jongeren (tussen 16 en 24 jaar) zonder werk of opleiding. Het Nederlandse kabinet besloot al eerder hiertoe op initiatief van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie. Nederland ondersteunt een voorbereidend project voor de sociale vormingsplicht op de Antillen financieel en heeft aangekondigd ook de definitieve invoering vanaf 1 januari 2006, waartoe de Staten van de Antillen deze week besloten, ook te willen steunen. Tot de Rijksministerraad behoren naast de leden van de regering in Nederland ook de gevolmachtigd ministers van Aruba en de Nederlandse Antillen.

bron:RVD