Als de vergunningprocedure voorspoedig verloopt, opent het vernieuwde Rijksmuseum eind 2009 voor het publiek. Dat is later dan gepland. Tot nu toe werd ervan uitgegaan dat het museum in 2008 weer zou opengaan. Dat staat in de voortgangsbrief over het Rijksmuseum, die staatssecretaris Van der Laan (OCW), mede namens minister Dekker (VROM), naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

De vertraging is onder meer het gevolg van een milieueffectrapportage die het Rijksmuseum laat maken. Ook heeft het museum het ontwerp van het hoofdgebouw aangepast. Zo moest er een nieuwe entree worden ontworpen. Verder is extra aandacht besteed aan de beveiliging van het museum, na recente inbraken in andere musea. De openingsdatum kan preciezer worden vastgesteld op het moment dat de bouwvergunning wordt verstrekt. Naar verwachting is dit begin 2007.
Voorgeschiedenis
In 2000 besloot het toenmalige kabinet het Rijksmuseum in Amsterdam drastisch te vernieuwen. De vele kleine verbouwingen maakten het museum onoverzichtelijk. Ook voldeed het museum niet meer aan de veiligheidseisen. Het gebouw uit 1885 was bovendien berekend op slechts 100.000 bezoekers.

De renovatie, die in 2003 begon, doet recht aan het oorspronkelijke concept van architect Pierre Cuypers. Het gerenoveerde Rijksmuseum moet jaarlijks 2,5 miljoen bezoekers kunnen ontvangen. De gescheiden collecties van onder meer schilderijen, beeldhouwwerken en kunstnijverheid worden in het nieuwe museum geïntegreerd tentoongesteld.
bron:OCW