Namens een aantal overheidsinstellingen sluit het Ministerie van Defensie vandaag (22
december) een contract met LogicaCMG voor de uitbesteding van het bestel- en
facturatieproces van de Rijksoverheid. Met deze dienstverlening worden de ministeries van Onderwijs Cultuur en Wetenschap (OCW), Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK), Defensie en de diensten Rijkswaterstaat en de Belastingsdienst in staat gesteld via internet artikelen en diensten te bestellen en te factureren. Een aantal andere
ministeries heeft aangegeven in de toekomst mogelijk ook deel te willen nemen.

Met EBF kunnen naar verwachting grote efficiencyvoordelen worden behaald. Het systeem stelt de ministeries in staat om de inkopen van een groot aantal artikelen te bundelen, waaronder de inkoop van catering, bedrijfskleding, kantoorinrichting en -benodigdheden, transportmiddelen, benzine, materieel, energie, automatisering en telecommunicatie, opleidingen, externe adviseurs en uitzendkrachten.
Om bestellingen bij leveranciers te kunnen plaatsen hebben medewerkers van de deelnemende ministeries via het internet toegang tot het inkoopsysteem. Het biedt de mogelijkheid om artikelen te selecteren uit elektronische catalogi die door de gecontracteerde leveranciers worden aangeleverd. Bestelorders kunnen direct via het internet aan leveranciers worden verzonden. Het inkoopsysteem biedt ook de mogelijkheid om elektronisch de geplaatste orders te laten bevestigen door de leverancier en een elektronische factuur te verzenden. LogicaCMG werkt in dit project samen met ESIZE Procurement Solutions, leverancier van inkoopsoftware. De plaatsvervangend secretaris-generaal van Defensie Marion Gout-Van Sinderen zal de contractondertekening symbolisch bekrachtigen door een eerste bestelling uit te voeren.
bron:MinDef