Nederlands Architectuurinstituut (NAi) reageert op Raadsavies "De Rijksoverheid moet haar verantwoordelijkheid nemen en betalen voor wat zij vraagt en krijgt". Dat zegt het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) in zijn reactie op het raadsadvies. De Raad voor Cultuur legt in zijn advies 2006-2008 een zwaarder accent op de archieffunctie van het NAi. Daarnaast spreekt de Raad zich lovend uit over de landelijke spilfunctie die het instituut op het gebied van educatie vervult en moet blijven vervullen.

 

Echter, noch voor de archieftaak, noch voor de educatieve taak adviseert de Raad aan de staatssecretaris van OCenW een subsidieverhoging. Dat betekent dat voor het beheren van dit deel van de Rijkscollectie en het realiseren van een landelijk bereik voor architectuureducatie de financiële middelen ontoereikend zijn.

Reden voor het NAi om de Raad te verzoeken om genoemde activiteiten waarmee het instituut zijn landelijke taak als sectorinstituut kan waarmaken, alsnog ook financieel te ondersteunen.

Archieftaak
De maquettecollectie van het NAi groeit uit zijn jas. De depotruimte is zwaar ontoereikend. Ten einde raad heeft het NAi een extern depot gehuurd in een Schiehal in de Van Nellefabriek. De kosten voor inrichting (goede licht- en luchtcondities) en exploitatie betaalt het NAi uit de, daarvoor ontoereikende, collectiemiddelen.

Nu de Raad voor Cultuur in zijn advies voor 2006-2008 zwaarder dan voorheen het accent op de archieffunctie van het NAi legt, verzoekt het instituut om daarvoor dan ook de benodigde middelen ter beschikking te stellen.

Landelijke spilfunctie educatie
Het NAi heeft samen met Stichting Premsela een landelijk Culture-project, getiteld Spacesoup, ontwikkeld. De Raad spreekt zijn waardering hiervoor uit alsook voor de landelijke spilfunctie die het NAi op het gebied van educatie vervult, maar geeft aan dat dit betaald moet worden uit de bestaande middelen. Het NAi vindt het irreëel dat een dergelijke, veelomvattende taak betaald moet worden uit de -bescheiden- middelen voor de reguliere educatieve activiteiten in eigen huis. Het instituut verzoekt de Raad en de Rijksoverheid hun verantwoordelijkheid te nemen en te betalen voor wat zij vragen en krijgen.

bron:NAI