Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft besloten om de derde fase van het geluidsisolatieprogramma Schiphol (GIS-3) onder verantwoordelijkheid van Rijkswaterstaat te laten uitvoeren. Dit heeft zij vandaag aan de Tweede Kamer laten weten. Rijkswaterstaat heeft in 2000 de uitvoering van GIS-2 van de luchtvaartsector overgenomen.

RWS zal eind van dit jaar met een plan van aanpak voor GIS-3 komen. De uitvoering van GIS-3 zal in 2006 starten. Op basis van de geluidscontouren van het
Luchthavenindelingbesluit en het Luchthavenverkeerbesluit van september 2004 zal per deelgebied bekeken moeten worden welke woningen daadwerkelijk in aanmerking komen voor geluidsisolatie. Globaal wordt ingeschat dat circa 5000 woningen bekeken moeten worden.

Op basis van ervaringsgegevens wordt verwacht dat ongeveer de helft daarvan uiteindelijk (bij)geïsoleerd zullen gaan worden.

Voor de uitvoering van de isolatie zijn drie varianten onderzocht. Het ging daarbij om een subsidievariant waarbij de eigenaar zelf verantwoordelijk is voor de uitvoering van de geluidsisolatie van zijn huis, een variant waarbij de luchtvaartsector de uitvoerder is en à©à©n waarbij Rijkswaterstaat de verantwoordelijkheid voor de uitvoering draagt. Bij het onderzoek is gekeken naar de haalbaarheid van de varianten in financiële, juridische, wetgevende en uitvoerende zin. Daarnaast is met bewoners(organisaties), betrokken gemeenten, Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) en de luchtvaartsector overlegd over de varianten.

De belangrijkste overwegingen om te kiezen voor uitvoering van de derde fase door
Rijkswaterstaat zijn het kostenaspect, snel kunnen starten met de uitvoering, behoud van opgebouwde expertise en de inmiddels aangetoonde verbeteringen bij de afronding van GIS-2 in werkwijze en bedrijfsvoering. Bij de organisatie van de derde fase zal extra aandacht besteed worden aan communicatie en betere begeleiding van de eigenaren en bewoners. Daarnaast past staatssecretaris Schultz
de regelgeving aan waardoor eigenaren meer keuzevrijheid krijgen en de uitvoerder
flexibeler op hun wensen kan inspelen.

bron:VenW