Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en minister Zalm van Financiën hebben hun goedkeuring gegeven aan de agentschapvorming van Rijkswaterstaat per 1 januari 2006. De uitvoeringsorganisatie van Verkeer en Waterstaat gaat bedrijfsmatiger werken en wordt hierdoor effectiever, goedkoper en transparanter. De minister blijft verantwoordelijk voor het agentschap.

Met het agentschap voert Rijkswaterstaat een nieuwe manier van managen in, samen met aangepaste bedrijfsvoeringprocessen en –systemen en het voeren van de administratie in een baten-lastenstelsel. Op die manier worden de kosten van de producten en diensten duidelijker.
In 2002 is besloten om Rijkswaterstaat voor te bereiden op de omvorming tot uitvoerend agentschap. Beleid, inspectie en uitvoering van Verkeer en Waterstaat werden van elkaar gescheiden. Bij Rijkswaterstaat is nu een baten-lastenstelsel ingevoerd, een financiële systematiek zoals die van het bedrijfsleven. Hierdoor is het mogelijk beter te letten op de uitgaven en de productieafspraken. De aanleg en het onderhoud van infrastructuur worden vertaald in kostprijzen, randvoorwaarden en verplichtende resultaten. De prestaties van Rijkswaterstaat worden gemeten aan vooraf vastgestelde indicatoren waarbij ‘klanttevredenheid’ zonder meer een belangrijke factor is.

De wijze van rapporteren naar de Tweede Kamer zal niet structureel veranderen. Dit geldt ook voor rapportage over de grote infrastructurele werken.
Weg- en vaarweggebruikers gaan ervaren dat er publieksgerichter wordt gewerkt. Door het vereenvoudigen van interne processen is Rijkswaterstaat in staat beter in te spelen op de behoefte van de gebruiker van de weg en het water.
Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Verkeer en Waterstaat die in opdracht van de minister en de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat de nationale infrastructurele netwerken in Nederland beheert en ontwikkelt. Rijkswaterstaat werkt voor u aan:
-droge voeten
-voldoende en schoon water
-vlot en veilig verkeer over weg en water
-betrouwbare en bruikbare informatie
Bron: Ministerie van Verkeer en Waterstaat