De heer dr. A.H.G. (Alexander) Rinnooy Kan(D'66) is bij koninklijk besluit benoemd tot kroonlid en voorzitter van de Sociaal-Economische Raad. Het gaat om een benoeming van 1 augustus 2006 tot en met 31 maart 2008. De benoeming volgt op een unaniem en positief oordeel van de Sociaal-Economische Raad over het voornemen van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om Rinnooy Kan voor te dragen als voorzitter.
Rinnooy Kan is sinds 1996 lid van de raad van bestuur van ING Groep. Van 1991 tot 1996 was hij voorzitter van VNO en later VNO-NCW. Daarvoor bekleedde de wiskundige en econometrist verschillende posities in de universitaire wereld, waaronder die van rector magnificus aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
bron:SZW