'Zorg in ziekenhuizen moet veiliger worden met de komst van risicomanagers. Zij moeten onveilige situaties signaleren en daarop actie ondernemen.'
Ziekenhuizen moeten - naar Deens voorbeeld - bewuster omgaan met risicomanagement. Zo zei Inspecteur-Generaal Kingma tijdens zijn toespraak op het congres 'Indicatoren van Veilige zorg'.

Op het symposium staat patiëntveiligheid centraal.
De risicomanagers zijn geen bureaucraten van buitenaf, maar zorgverleners - zoals artsen en verpleegkundigen - die zijn gespecialiseerd in het herkennen en registreren van medische fouten. Hiervoor moeten speciale trainingen komen. De inspectie krijgt onvoldoende meldingen van medische fouten.

Op basis van de indicatoren krijgt de inspectie inzicht op de kwaliteit van zorgverlening. Prestatie-indicatoren zijn meetbare aspecten van de zorg die een aanwijzing geven over bijvoorbeeld de kwaliteit, de veiligheid, de doelmatigheid en de toegankelijkheid van de zorg.
Uit het rapport 'Het resultaat telt!' van eind mei, over de prestaties in ziekenhuizen bleek al dat de verschillen tussen ziekenhuizen groot zijn.

Het dilemma van de inspectie is dat ze op twee benen hinkt. 'Aan de ene kant repressie; optreden waar sprake is van onverantwoorde zorg. Aan de andere kant wil de inspectie de best practices zichtbaar maken, zodat andere ziekenhuizen zich daaraan kunnen optrekken', aldus Kingma.

bron:Inspectie Gezondheidszorg