Het Rode Kruis heeft na de tsunami in totaal meer dan à©à©n miljoen mensen
bijgestaan met hulpgoederen, schoon drinkwater, behuizing en psychosociale hulp. De wederopbouwfase waarin het Nederlandse Rode Kruis zich manifesteert, is in volle gang.

Het Nederlandse Rode Kruis laat onderzoek doen naar de tevredenheid van hulpvragers in Sri Lanka om de effectiviteit van de hulpverlening in kaart te krijgen. Ook wordt er gekeken naar de context van de hulpverlening. Vanochtend is het eerste deel gepresenteerd, waarin de noodhulp, huizenbouw en inkomensgenerende projecten onder de loep zijn genomen. Het totale rapport is eind december klaar. Het onderzoek is gebaseerd op gesprekken met 300 slachtoffers van de tsunami in het zuid-westelijk kustgebied van Sri Lanka.

Uit dit onderzoek blijkt dat er in de zowel in de noodhulpfase als in de wederopbouwfase goed gepresteerd is. In de wederopbouwfase is er echter sprake van hoge verwachtingen, waardoor de hulpverlening onder druk staat. Ook kampt Het Nederlandse Rode Kruis volgens het onderzoek met externe factoren die de hulpverlening bemoeilijken.

Complexiteit hulpverlening
De tsunami heeft in Sri Lanka een situatie gecreëerd die voor hulpverleners van het
Rode Kruis ongekend is. De druk vanuit donoren, de media en het publiek om snel met
resultaten te komen is enorm en niet altijd reëel, zo blijkt. Het onderzoeksrapport
waarschuwt voor dadendrang zonder intelligentie en professionalisme en tegen
niet-humanitaire hulpverlening.

Noodhulpfase
Uit de gesprekken blijkt dat het Nederlandse Rode Kruis in de noodhulpfase uitstekend werk heeft verricht. De organisatie heeft snel, soms als eerste, en zeer adequaat hulp geboden in de dagen en weken na de ramp.

Wederopbouw: inkomensgenererende projecten
In de huidige wederopbouwfase zijn de projecten waarbij mensen aan nieuwe bestaansmiddelen worden geholpen van goede kwaliteit. Mede dankzij intensieve samenwerking met het Sri Lankaanse Rode Kruis is de organisatie in staat de juiste families te helpen en hen te voorzien van precies datgene dat ze nodig hebben om een redelijk inkomen te verdienen. Het Nederlandse Rode Kruis heeft ondermeer inkomensgenerende projecten voor vrouwen en helpt vissers en boeren weer in het levensonderhoud te voorzien.

Wederopbouw: problemen huizenbouw
Bij de bouw van huizen doen zich echter wat problemen voor. Externe factoren zoals
overheidsbeleid en de concurrentie tussen NGO's spelen hierbij een rol. Families voor wie een huis zou worden neergezet zijn in sommige gevallen overgestapt naar andere
organisaties die sneller bouwen. Interne factoren zoals de coà¶rdinatie van de 23
verschillende Rode Kruisverenigingen die in Sri Lanka opereren, werken vertragend,
evenals de uitermate zorgvuldige wijze waarop de organisatie de behoeften van individuele gezinnen optekent. Op zich is het Rode Kruis om dit laatste te prijzen maar - zo stelt het rapport - het Rode Kruis moet zich afvragen of het voldoende kennis en ervaring heeft om zich op grote schaal met huizenbouw bezig te houden

Dat die kennis en ervaring zijn vereist, toont het onderzoek ook aan. Andere organisaties (ook binnen de Rode Kruisbeweging) hebben inmiddels op korte termijn huizen opgeleverd. Werkend vanuit het idee dat een nieuw huis zà³ is gebouwd, zijn in Sri Lanka verschillende woningen opgeleverd op locaties zonder scholen, medische posten, winkels of vervoer. Sommige huizen hebben geen keuken of toilet, maar wel een lekkend dak of scheuren in de muur. Volgens het rapport zijn dit soort verschijnselen direct te koppelen aan publieke druk en de verwachting dat hulporganisaties aan het bouwen slaan als een kind met legostenen. Waar dat gebeurt, praat de plaatselijke bevolking intussen over tsunami-huizen: huizen van slechte kwaliteit waarin niemand wil wonen. Effectieve humanitaire hulp, zo stelt het rapport, vergt intelligentie, bekwaamheid, toewijding en ervaring. Waar dat ontbreekt, kunnen de gevolgen pijnlijk en zelfs rampzalig zijn.

Het Rode Kruis van Malta bijvoorbeeld heeft zeer kort na de tsunami 62 woningen neergezet die niet in alle gevallen zijn afgebouwd of nu al renovatie behoeven. Het project is intussen overgenomen door het Nederlandse Rode Kruis, dat de bouwwerkzaamheden zal afronden en renovatiewerk zal uitvoeren waar nodig. Ook start het Nederlandse Rode Kruis sinds vandaag 300 families in het district Galle die zelf hun huizen herbouwen met geld van de overheid en met gaten in het budget zitten. Ook helpt het Rode Kruis deze mensen met een nieuw inkomen indien nodig.

bron:Het Nederlandse Rode Kruis