Nederlandse bedrijven kunnen een rol spelen in het droogleggen van New Orleans en omgeving. Ook in de preventie kan de Nederlandse industrie een belangrijke bijdrage leveren. Dit zei FME-voorzitter Jan Kamminga onlangs in een uitzending van Radio 1.

Kamminga sprak zijn steun en medeleven uit voor de slachtoffers van de waterramp en gaf tegelijk aan dat het Nederlandse bedrijfsleven hier kansen heeft als het gaat om het wegpompen van het water en het nemen van maatregelen om dergelijke rampen te voorkomen. Als het gaat om waterrampen en de verdediging tegen het water, kan het mes aan twee kanten snijden en kunnen bedrijven hun diensten en producten aanbieden aan het getroffen gebied, aldus Kamminga.

"Veel bedrijven hebben al contacten in de VS, maar het is beslist goed om deze contacten aan te halen en nieuwe contacten aan te boren." Kamminga is ervan overtuigd dat er op dit moment al veel contacten worden gelegd en kansen worden benut. "Omdat we in Nederland trots zijn op onze industrie en onze verworvenheden op het gebied van kennis en innovatie, is dit het moment dat tentoon te spreiden. Zodra de ergste nood voorbij is en men zich kan gaan richten op verbetering en hoe dit te voorkomen, is het moment aangebroken waarop de Nederlandse industrie zijn steentje kan bijdragen."

bron:FME-CWM