De prestigieuze Italiaanse uitgeverij Bompiani heeft via een zogeheten pre-emptive offer de Italiaanse rechten verworven van Heleen van Royen's derde roman, De ontsnapping. Uitgeefster Elisabetta Sgarbi van Bompiani geeft werk uit van auteurs als Michael Cunningham, Umberto Eco, Hanif Kureishi, Paulo Coelho en Sandro Veronesi.
Eerder werden de vertaalrechten van De ontsnapping verkocht aan Duitsland en Portugal. De deal is tot stand gekomen via literair agent Vicki Satlow, die voor uitgever Foreign Media Group de internationale rechtenverkoop van De ontsnapping verzorgt. Satlow verwacht tijdens de London Book Fair (5-7 maart) nog vele buitenlandse deals te zullen sluiten.
Inmiddels zijn er 100.000 exemplaren van De ontsnapping in druk. Het boek prijkt in alle bestsellerlijsten en is een doorslaand succes. Tot de boekendivisie van Foreign Media Group behoren Uitgeverij 521, Pimento, HvR (Heleen van Royen), Rothschild & Bach, Carry Slee, Trademark, Company of Books en Foreign Media Magazines.

Foreign Media Group is een internationaal opererende uitgeversgroep in verschillende velden van de media. Met twaalf uitgeverijen met elk een eigen expertise heeft Foreign Media Group een unieke positie op de markt. Lezen, kijken en luisteren, in alle mogelijke genres, van klassiek tot eigentijds en gericht op zowel kinderen als volwassenen - Foreign Media Group richt zich op een breed scala van mediaproducten. De uitgaven van Foreign Media Group bestaan uit muziek-cd's, boeken, luisterboeken, tijdschriften, speelfilms, dvd's, documentaires, games en cd-roms. In de uitgeefvisie wordt ingespeeld op de verschillende mediaproducten en combinaties die hierin mogelijk zijn. Foreign Media Group stelt zich ten doel zo diep mogelijk in creativiteit en rechten te investeren en platformonafhankelijk uit te geven.
bron:Pimento