Staatssecretaris Ross van Volksgezondheid is, blijkens haar antwoord aan de Kamer, nog steeds niet bereid de problemen in de AWBZ-sector snel aan te pakken. De SP laat het er niet bij zitten: Tweede-Kamerlid Agnes Kant opent een meldpunt voor de problemen en wil een debat met Ross.

In een brief aan de Kamer schrijft de CDA-bewindsvrouw vandaag dat zij pas rond 1 september een beslissing zal nemen hoe de problemen kunnen worden opgelost. Volgens Kant is dat veel te laat voor mensen die nu al verstoken blijven van zorg. 'Onze ouderen mogen niet de dupe worden. Er moet nu gehandeld worden en daarom wil ik maandag een debat met de
staatssecretaris.'

Vorige week bleek al dat de komende weken duizenden mensen zonder thuiszorg komen te zitten, dankzij onenigheid tussen instellingen en zorgkantoren die verantwoordelijk zijn voor de toewijzing van budgetten. Ook verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, gehandicapteninstellingen en de GGZ kampen met tekorten en kunnen geen nieuwe mensen opnemen. De wachtlijsten lopen weer op en mensen blijven op de verkeerde plek liggen. Ze moeten bijvoorbeeld langer in het ziekenhuis blijven omdat er in het verzorgingstehuis geen plaats is, omdat daar weer iemand ligt die naar huis had gekund als er thuiszorg was geweest.

Ross vertrouwt er op dat zorgaanbieders en zorgkantoren oplossingen kunnen vinden voor acute en schrijnende situaties. Onlangs garandeerde Ross nog dat iedereen de zorg zou krijgen die hij nodig had. Bij de SP komen veel zorgwekkende berichten binnen van mensen die verstoken blijven van thuiszorg of andere vormen van zorg. De SP opent vandaag een meldpunt op www.sp.nl om een nog beter beeld te krijgen, meer voorbeelden te verzamelen en daar oplossingen voor te kunnen eisen.

bron:SP