Staatssecretaris Clà©mence Ross (VWS) verstrekt NL Coach de komende 3 jaar een startsubsidie van in totaal 500.000 euro. In 2009 moet de organisatie zich bewezen hebben en op eigen benen kunnen staan.

Ross zegt blij te zijn met het initiatief van Nederlandse topcoaches om zich te verenigen in NL Coach. Ze ziet NL Coach. als een gesprekspartner van de rijksoverheid en verwacht daar ook veel van. VWS staat open voor goede, soms onconventionele ideeën die in eerste instantie geen rekening houden met allerlei belangen van verschillende partijen. 'Dat kan verfrissend werken.'
Ross onderkent dat NOC*NSF ook een rol blijft spelen in de belangenbehartiging van de coach. 'Soms zie je dat organisaties met meerdere petten op belangen botsen en dan is het goed dat coaches een eigen geluid kunnen laten horen.'

Verder staat Ross achter het voornemen van NL Coach om een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van de coaches. 'Uitwisseling van kennis en ervaringen nationaal en internationaal is van groot belang om aan de top te blijven of om juist in relatief nieuwe takken van sport de hoogste trede te bereiken
 
bron:VWS