Staatssecretaris Ross stelt een aantal verantwoordelijken van de inmiddels ontbonden Stichting Hestia persoonlijk aansprakelijk voor de financiële schade die de stichting heeft geleden.

Uit onderzoek is gebleken dat de financiële problemen bij à©à©n van de onderdelen van de stichting, het verpleeghuis De Braamberg in Arnhem, voor een belangrijk deel was toe te schrijven aan het disfunctioneren van de voormalige directeur/bestuurder, enkele leden van de raad van toezicht en de accountant. Ross wil voorkomen dat verantwoordelijken gedurende langere tijd ongestoord kunnen disfunctioneren met hoge maatschappelijke kosten als gevolg.

bron:VWS