De reacties uit de sportwereld dat de Sportnota te ambitieus zou zijn, verbazen staatssecretaris Ross. 'Als à­ets kenmerk is van sport, dan is het wel het nastreven van bijna onhaalbare doelen', zei secretaris-generaal Bekker namens haar tijdens de jaarvergadering van NOC*NSF.

Het huidige sportbeleid is van deze tijd, benadrukte Bekker gisteravond in zijn toespraak. De tijd dat sport een onderdeel was van het welzijnsbeleid, ´en ongeclausuleerde instellingssubsidies naar welzijnsorganisaties en sportclubs toevloeiden', is voorbij. De overheid verwacht dan ook dat de sportwereld ´niet zielig doet en de hand ophoudt, maar trots is en de hand uitsteekt'.

In dit verband wees Bekker ook op het extra geld dat het kabinet heeft vrijgemaakt voor de sport. Bedroeg het sportbudget voor 2005 67 miljoen euro, in 2008 overschrijdt het de 100 miljoen. Met dat geld moet van Nederland een echt sportland worden gemaakt. Volgens Bekker is daar pas sprake van als de samenleving als geheel via sport op een hoger niveau komt en in alle opzichten gezonder wordt.

In de nota 'Tijd voor Sport', die de Tweede Kamer deze week heeft goedgekeurd, is het sportbeleid voor de komende vier jaar vastgelegd.

bron:VWS