Staatssecretaris Ross zoekt extra financiële mogelijkheden om de wachtlijsten in de jeugdzorg terug te dringen.

Ross deelt de bezorgdheid van de Maatschappelijke Ondernemers Groep (MO Groep) die onderzoek heeft gedaan naar de wachtlijsten in de jeugdzorg. Daaruit blijkt dat zo'n vijfduizend (van in totaal ruim dertigduizend) kinderen langer dan negen weken op jeugdzorg moeten wachten.

Ross wil extra geld beschikbaar stellen om de wachtlijsten in de jeugdzorg weg te werken. De langere wachtlijsten zijn ontstaan doordat mensen beter de weg weten te vinden naar de Bureaus Jeugdzorg. Ook wordt sneller een beroep gedaan op jeugdzorg als gevolg van de Savanna-affaire.

bron:VWS