Politiepersoneel van het district Rotterdam-Centrum hield vrijdag een actie 'Blauwe Verrassing' in het kader van publiekstevredenheid. Onder het mom van 'Contact is een kans' en informatiegestuurde politie hebben politiemensen op diverse lokaties in het centrum van Rotterdam zowel bewoners als ondernemers bezocht, waarbij folders werden uitgedeeld.

Ook werden buurtgesprekken gehouden, waarmee persoonlijk contact werd gelegd. Uit deze gesprekken zijn verbeterpunten naar voren gekomen, welke door politie worden opgepakt. Per buurt zal een inventarisatie gemaakt worden van een aantal politiegerichte items, die door de afzonderlijke wijkteams op korte termijn worden aangepakt. Naar de burgers en ondernemers zal teruggekoppeld worden welke items worden opgepakt.

Bron: Politie Rotterdam-Rijnmond