Drs. F.P.J. (Frits) Gierstberg is per 1 januari 2006 benoemd tot bijzonder hoogleraar Fotografie, in het bijzonder de sociaal-historische en documentaire aspecten, aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij is daarmee de eerste hoogleraar in Nederland op dit vakgebied. De leerstoel is ingesteld door het Nederlands fotomuseum, dat een impuls wil geven aan het onderzoek naar de maatschappelijke betekenis en de geschiedenis van de fotografie in Nederland. De aanstelling van Gierstberg, hoofd tentoonstellingen bij het fotomuseum, geldt voor een dag in de week.

De EUR en het Nederlands fotomuseum zien de leerstoel als een uitgelezen kans om op internationaal niveau onderzoek uit te voeren. Het fotomuseum en de universiteit worden partners in het ontwikkelen van presentaties, publicaties en debatten waarin de resultaten van dat onderzoek centraal staan. Zij gaan samenwerken op het terrein van onderzoek en onderwijs. Dat ook het Internationale Film Festival Rotterdam (IFFR) in Rotterdam is gevestigd, en instellingen op het terrein van de nieuwe media (V2_Organisatie en DEAF), vergroot de mogelijkheden om de ambities met de leerstoel verder vorm te geven. In de komende vier jaar ontwikkelt het museum zich als hét kenniscentrum van de fotografie in Nederland, waarbij veel aandacht wordt besteed aan reflectie en debat.
Over de hoogleraar:
Frits Gierstberg (1959) studeerde kunstgeschiedenis en archeologie aan de Universiteit Leiden. In de periode van 1993 tot 2003 werkte hij als Hoofd tentoonstellingen bij het Nederlands Foto Instituut, waar hij vele internationale tentoonstellingen over fotografie organiseerde alsmede symposia, lezingen en debatten. Hij is momenteel Hoofd tentoonstellingen van het Nederlands fotomuseum in Rotterdam.
Enkele door Frits Gierstberg samengestelde tentoonstellingen en catalogi zijn Conditions Humaines, Portraits Intimes (Montreal, 1999), STILL/MOVING (Kioto, 2000), Surface, hedendaagse fotografie, video en schilderkunst uit Japan (Rotterdam, 2001) en Experience. The Media Rat Race (Rotterdam, 2003)
bron:Nederlands Fotomuseum