Minister Dekker (VROM) heeft Rotterdam toestemming gegeven eisen te stellen aan woningzoekenden in de wijken Hillesluis, Carnisse, Oud Charlois en Tarwewijk. De gemeente krijgt daarnaast toestemming om ook voor een aantal straten ("hot spots") deze eisen op te nemen. De toestemming geldt voor woningzoekenden die minder dan zes jaar in de stadsregio wonen en voor een periode van maximaal vier jaar. Op verzoek van de gemeenteraad kan deze termijn één maal met ten hoogste vier jaar worden verlengd. Daarnaast moeten woningzoekenden voor genoemde buurten en straten voldoende huisvestingsmogelijkheden elders in de stad of in de regio krijgen. Dat schrijft minister Dekker in een brief aan de gemeente Rotterdam.

Beoordeling
De minister heeft beoordeeld of Rotterdam deze eisen zou mogen stellen. Het is haar duidelijk dat de wijken en straten kampen met een opeenstapeling van problemen van sociale, economische en fysieke aard. Ook vindt de vestiging van kansarmen in vooral deze wijken plaats. Kansarmen gaan met name bij een ander inwonen, huren van een ander onder, of huren van een particuliere verhuurder. Op genoemde locaties bevinden zich veel particuliere huurwoningen.
De gemeente neemt daarnaast met het programma 'Rotterdam Zet Door' tal van andere maatregelen om de problemen tegen te gaan. Voorbeelden daarvan zijn het vasthouden van hoogopgeleide starters, het tegengaan van illegale verhuur en onderverhuur en de bestrijding van overlastgevende panden. Ook hebben woningzoekenden met een uitkering voldoende mogelijkheden binnen Rotterdam en de regio om passende woonruimte te vinden, zo blijkt uit de in de regio Rotterdam gemaakte woningbouwafspraken. Bovendien heeft de gemeente Rotterdam nog steeds een overschot aan woningen voor de laagste inkomens. De slaagkansen van woningzoekenden gaat de gemeente bijhouden. Als er problemen optreden, zal eventueel bijgestuurd worden.
Rotterdam heeft over de voorstellen overlegd met de zes grootste woningcorporaties, de deelgemeentebesturen en de regio. Het advies van de partijen is positief.

Rotterdamwet
Op 22 maart 2006 heeft de gemeente Rotterdam minister Dekker genoemde wijken en straten voorgedragen om inkomenseisen te mogen stellen. De gemeente beroept zich op de mogelijkheden die het kabinet heeft gegeven met de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek, de zogenoemde Rotterdamwet. Op grond van deze wet mogen gemeenten voor enkele buurten of straten eisen stellen aan nieuwkomers in wijken met grote problemen.

bron:VROM