Rotterdamse Universiteit legt nadruk op kwaliteitDe Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft haar jaarverslag 2004 gepubliceerd. In het verslagjaar is de eerste prioriteit gelegd bij de kwaliteit van het onderwijs. De EUR is erg tevreden met de beoordelingen van de onderwijsvisitaties, waarbij Bedrijfswetenschappen landelijk gezien als beste uit de bus kwam. Ook is een start gemaakt met het Erasmus Honours Programme, een interdisciplinair programma voor een selecte groep ambitieuze en talentvolle bachelorstudenten.

Voor de EUR was 2004 het begin van de uitvoering van de ideeën en plannen uit het Strategisch Plan 2004-2008. Onder het motto 'Denken, kiezen, doen' wil de EUR haar internationale positie versterken. Onderwijs had in 2004 prioriteit. Een belangrijke mijlpaal was het besluit het Bindend studieadvies (Bsa) vanaf het nieuwe collegejaar in 2005 universiteitsbreed in te voeren. De pilot bij de opleiding Business Administration/Bedrijfskunde leidde tot gunstige ervaringen. Ook de decentrale selectie bij International Business Administration en Geneeskunde heeft een positief effect gehad op motivatie en prestaties van de studenten. Het aantal Engelstalige masteropleidingen in de domeinen Economie en Management en Geneeskunde en Gezondheidszorg is uitgebreid. De EUR is erg ingenomen met de Erasmus Mundus kwalificatie van de Europese Unie voor de European Master in Law & Economics.

Op onderzoeksgebied vertoont de score van de EUR in diverse wetenschapscompetities, zoals de Vernieuwingsimpuls van NWO, een stijgende lijn. In 2004 telde de EUR 181 promovendi, een aantal dat in 2005 verder moet toenemen.

Het aantal studenten aan de EUR in 2004 bedroeg 18.485 studenten. Er studeerden 2.946 studenten af.

bron:Erasmus UniversiteitComments are closed.
%d bloggers liken dit: