Rijkswaterstaat past het Dynamisch Route Informatie Systeem rondom Alkmaar aan om zo de betrouwbaarheid en de beschikbaarheid van het systeem te verhogen. Dit zorgt ervoor dat ook de weggebruikers weer goede reisinformatie krijgen via de Dynamisch Route Informatie Panelen (DRIP's). Uit onderzoek blijkt dat in het systeem fouten aanwezig zijn. Hierdoor is het Dynamisch Route Informatie Systeem niet in staat geweest om verkeersgegevens van de meetpunten in en om de ring van Alkmaar, om te zetten naar betrouwbare informatie voor de weggebruiker. In de week van 8 augustus 2005 is dat verholpen.

Op dit moment wordt de soft- en hardware aangepast. Van deze werkzaamheden ziet de weggebruiker nauwelijks iets en ondervindt ook geen hinder. Rijkswaterstaat verwacht dat na de implementatie de DRIP's weer optimaal werken zodat de weggebruiker juiste reisinformatie krijgt. In de komende tijd wordt het systeem nauwlettend gemonitored.

In 2001 zijn de DRIP's boven de A9, N242, N245 en N246 geplaatst. Via teksten op de panelen krijgen weggebruikers informatie over onder andere de drukte op de weg en stremmingen. De weggebruiker kan dan kiezen voor een andere route.

De DRIP's  maken deel uit van de vijf maatregelen die vallen onder het project Dynamisch Verkeersmanagement Alkmaar/Noord-Holland Midden. Dit project is uniek in de provincie Noord-Holland. In Alkmaar zijn voor het eerst wegen van verschillende wegbeheerders diverse DVM-maatregelen in à©à©n project concreet toegepast. Rijkswaterstaat, provincie Noord-Holland en de gemeente Alkmaar werken nauw samen om op een ´slimme' manier het verkeer te regelen binnen de bestaande wegcapaciteit. De overige toegepaste maatregelen zijn: Parkeerroute informatiesysteem, (PRIS),  Incident Management, minder brugopeningen tijdens de spits en betere onderlinge afstemming van verkeersregelinstallaties (VRI).

bron:Rijkswaterstaat