De staatssecretarissen Van der Laan (Cultuur en Media) en Nicolaï (Europese Zaken) stellen ruim 1 miljoen euro beschikbaar voor vier internationale cultuurprojecten. Deze subsidies komen uit het HGIS-cultuurbudget (HGIS: Homogene Groep Internationale Samenwerking) die bedoeld zijn voor projecten die bijdragen aan verdere intensivering van internationale culturele samenwerking en een nieuwe dimensie toevoegen aan de internationale profilering van het culturele leven in Nederland.

De volgende projecten krijgen subsidie:
1. De Stichting Amsterdam China Festival ontvangt 399.071 euro voor het Amsterdam China Festival 2005. Dit is een multidisciplinair festival met concerten, voorstellingen en tentoonstellingen uit de Volksrepubliek China op het gebied van muziek, opera, dans, film, fotografie, architectuur, media- en beeldende kunst. Daarnaast vinden in het verlengde van het festival activiteiten plaats zoals een congres en lezingen over culturele en economische onderwerpen. Het festival is een initiatief van het Concertgebouw. Een groot aantal Amsterdamse cultuurinstellingen en podia werkt eraan mee.
2. Stichting Het Rembrandthuis ontvangt 350.000 euro voor het project Rembrandt 400. In de tentoonstellingen .Rembrandt. Zoektocht van een genie. en .Uylenburgh & Zoon. Kunst en commercie in Rembrandts tijd. wordt vrijwel de hele Amsterdamse tijd van Rembrandt in beeld gebracht. Hierbij wordt aansluiting gezocht met de viering van Rembrandts 400ste geboortedag, de 100ste verjaardag van het Rembrandtshuis en het 400ste bouwjaar van het Rembrandtshuis anno 2006.
3. Het Centraal Museum Utrecht ontvangt 126.000 euro voor het project .Hier-Daar-Overal: Drieluik over Globalisering., een manifestatie die met drie tentoonstellingen het thema globalisering vanuit verschillende invalshoeken wil benaderen met daaraan gekoppeld tal van nevenactiviteiten op educatief en onderzoeksgebied.
4. Het Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde krijgt 268.760 euro voor het project The Atlantic World and the Dutch (2) 1500 . 2000. Dit project richt zich op het behoud, de toegankelijkheid en het onderzoek van gedeeld cultureel erfgoed in Nederland en landen in Afrika en de Verenigde Staten. Er zal o.a. in samenwerking met de universiteit van Suriname een oral history project en een inventarisatie van materieel erfgoed worden opgezet.

Het HGIS-Cultuurbudget bedraagt 9,6 miljoen euro in 2005 en zal vanaf 2006 teruglopen naar 8,7 miljoen in verband met voorgenomen bezuinigingen.

bron:OCW