Met de aanhouding van zeventien jeugdige verdachten heeft de politie een serie vernielingen, brandstichtingen en diefstallen in Haren en Groningen-Zuid opgelost. De jongeren, in de leeftijd van 14 tot en met 19 jaar, komen uit Haren en Groningen en worden verdacht van zeker honderd misdrijven.

De serie vernielingen was aanleiding voor de politie en gemeente om extra aandacht te geven aan dit probleem. De politie startte een onderzoek op dat al snel leidde tot de aanhouding van een aantal jongeren. De gemeente en politie werken op dit terrein nauwgezet samen, zodat zij van elkaar weten wat er speelt in Haren.
Aanpak
De verdachten werden in de periode september 2005 tot en met maart 2006 druppelsgewijs aangehouden voor vernieling, openlijke geweldpleging en brandstichting. De directe aanleiding voor het onderzoek was de vernieling van een ruit van een winkel aan de Rijksstraatweg met een vlinderbom tijdens de jaarwisseling. Ook diverse getuigenverklaringen waren een goede hulp bij de start van het onderzoek. Ten slotte kreeg de politie door nauwgezet te controleren een goed beeld van de jongeren op de hangplekken in het centrum van Haren. De vernielingen bestonden onder meer uit het vernielen van treinen, abri’s, fietsen, een tennisnet, autoruiten, feestverlichting en eigendommen van en bij scholen. Verder werden papiercontainers, prullenbakken en een zitbankje in brand gestoken. Daarnaast werden fietsen en emblemen van auto’s gestolen in Haren en Schipborg. De vernielingen bij treinen aan het Felland, het vernielen van autospiegels, inclusief het trappen van deuken in auto’s, in Haren en de wijk Helpman/Coendersborg sprongen hierbij het meest in het oog.
Motieven
De aangehouden jongeren bevonden zich in meerdere groepen, die bovendien een onderlinge relatie met elkaar hadden. Twee jongens in de leeftijd van 15 en 16 jaar profileerden zich als leiders van de groepen. Zij kwamen met de ideeën en voorstellen om vernielingen te plegen. De verdachten hadden volgens eigen zeggen de strafbare feiten uit verveling gepleegd. Ook werd stoerdoenerij en ‘erbij willen horen’ als reden opgegeven. Eén jongere had een hekel aan het automerk Ford Ka. Bij het zien van deze auto kreeg hij de drang om een buitenspiegel van de auto te trappen.
Zestien verdachten werden na verhoor in vrijheid gesteld. Eén verdachte werd door de rechter-commissaris in bewaring gesteld. Hij mocht onder schorsende voorwaarden naar huis. Ook wordt bij de minderjarige verdachten bekeken of er hulpverlening in het gezin nodig is. Het onderzoek is nog niet afgerond. Er moeten nog meer verdachten worden gehoord. De totale schade wordt geschat op ruim 15.000 euro. Sinds de start van dit onderzoek is het overigens rustig rond de hangjongeren in Haren.
Preventie
De gemeente Haren voert al jaren een actief jeugdbeleid, dat gericht is op het voorkomen van problemen onder jongeren. Dat doet zij met de politie en andere jeugdinstellingen, zoals het Bureau Jeugdzorg, het maatschappelijk werk, de scholen en de welzijnsstichting Prisma. Deze organisaties begeleiden het jeugdwerk in Haren. Deze zaak is voor de gemeente aanleiding om in haar jeugdbeleid nadruk te leggen op het voorkomen van strafbare feiten. De eigen verantwoordelijkheid van jongeren, en die van de ouders, zijn belangrijke aspecten bij de preventie van misdrijven. De meeste ouders waren ontstemd over het gedrag van hun kinderen. Sommigen waren geschokt dat er nieuwe strafbare feiten bekend waren geworden. Hun kinderen hadden namelijk al eerder vastgezeten op het politiebureau in verband met andere vernielingen. De ouders zullen mogelijk actief worden betrokken bij het aanscherpen van het preventiebeleid.
Aangifte doen heeft zin
De politie kreeg 26 aangiftes binnen van ruim honderd strafbare feiten, die door de jongeren waren gepleegd. In 75% van de zaken bleven aangiftes achterwege. Zo bekenden de verdachten zo’n 35 keer een buitenspiegel van een auto te hebben getrapt in de wijk Helpman/Coendersborg in Groningen en in Haren. In slechts enkele gevallen kwam een aangifte binnen bij de politie. Aangifte doen heeft wel degelijk zin. Als mensen denken dat zij de afgelopen periode het slachtoffer zijn geworden van de jeugdigen, dan kunnen zij alsnog aangifte komen doen bij de politie. Ook hopen de gemeente Haren en de politie dat burgers oplettend zijn op verdachte omstandigheden, zoals bij vernielingen en inbraken. De politie heeft de burger hard nodig bij het oplossen van misdrijven.
Burgemeester Gerritsen: ‘Daders pakken we stevig aan’
 ‘Ik vind dat met deze zaak een duidelijk signaal wordt afgegeven naar de bevolking: Wij accepteren niet dat iemand zomaar de spullen van een ander vernielt. We laten nu zien dat de daders wel degelijk worden gepakt. Als je de boel vernielt kan het zes dagen, zes weken of zes maanden duren, maar we weten je te vinden! Ik roep benadeelden op de geleden schade te verhalen op de daders. Via politie en justitie bestaan daartoe goede mogelijkheden. Voor zover de gemeente zelf schade heeft geleden zal de schade in ieder geval verhaald gaan worden. Daders gaan in Haren betalen voor de aangerichte schade!’
 
bron:Politie Groningen