Ruim 1,2 miljoen Euro voor vijf internationale cultuurprojectenEen unieke presentatie van 89 tekeningen van Michelangelo in het Teylers en het British Museum. Een uitzonderlijke tentoonstelling in museum .Het Valkhof. van miniatuurschilderijen in middeleeuwse .getijdenboeken.. Dit zijn voorbeelden van internationale cultuurprojecten waarvoor de staatssecretarissen Van der Laan (Cultuur en Media) en Nicolaï (Europese Zaken en Internationaal Cultuurbeleid) in totaal ruim 1,2 miljoen euro beschikbaar stellen.

De volgende vijf internationale cultuurprojecten krijgen subsidie:
1. Het Nederlands Architectuurinstituut (NAi) ontvangt 269.000 euro voor de Triënnale .Team 10. A Utopia of the present. en omvat een tentoonstelling, lezingreeksen en internationale debatten die van belang zijn voor de internationale profilering kennisontwikkeling en kennisverspreiding van de Nederlandse architectuur. Hiermee stimuleert het NAI de uitwisseling tussen de Nederlandse en internationale vakwereld en levert het een bijdrage aan de voorhoedepositie van Nederland in de internationale ontwikkelingen op het gebied van architectuur en cultuur.
2. Een samenwerkingsproject tussen het Teylers Museum en het British Museum krijgt 225.000 euro om in beide musea 89 tekeningen van Michelangelo tentoon te stellen. Voor het publiek is dit een unieke kans om al deze tekeningen bij elkaar te zien. Tekeningen die zo kwetsbaar zijn worden over het algemeen zelden uitgeleend. Rondom de tentoonstelling vindt een programma plaats met onder andere een symposium, cursussen over Michelangelo en een speciaal lespakket voor scholieren in culturele en kunstzinnige vorming.
3. Een samenwerkingsproject tussen het Nederlandse gezelschap ISH en theaters en festivals in de Verenigde Staten en Canada krijgt 250.662 euro. Dit geld zal worden besteed aan het presenteren van voorstellingen en het actief betrekken van jongeren (10-27 jaar) uit de genoemde landen bij podiumkunsten. De uitwisseling van kennis en ervaring op het gebied van vernieuwend jeugdtheater staat hierbij centraal.
4. Stichting Museum het Valkhof ontvangt 250.000 euro voor een bijzondere tentoonstelling met internationaal publieksbereik: 'De Gebroeders van Limburg. Nijmeegse meesters aan het Franse hof (1400-1416)'. Deze tentoonstelling is het resultaat van een museaal samenwerkingsproject met New York en Parijs en omvat een uitzonderlijke presentatie van de miniatuurschilderijen in de middeleeuwse 'getijdenboeken' van de Gebroeders van Limburg. De tentoonstelling vormt het cultureel hoogtepunt van de viering van het 2000 jarig bestaan van Nijmegen.
5. De Stichting Stimuleringsfonds Architectuur krijgt bovenop een eerder gedelegeerd bedrag van 400.000 euro een additioneel bedrag van 240.000 euro om subsidieaanvragen op het gebied van kleinschalige internationale producties te kunnen honoreren waarvan wordt verwacht dat ze van belang zijn voor de Nederlandse kennisontwikkeling, kennisverspreiding en de internationale profilering van de Nederlandse architectuur en stedenbouw.

Het HGIS-Cultuurbudget (HGIS: Homogene Groep Internationale Samenwerking) bedraagt 9.6 miljoen euro in 2005 en zal vanaf 2006 teruglopen naar 8.7 miljoen in verband met voorgenomen bezuinigingen. Deze middelen zijn bedoeld voor projecten die bijdragen aan verdere intensivering van internationale culturele samenwerking en een nieuwe dimensie toevoegen aan de internationale profilering van Nederland.

bron:OCWComments are closed.
%d bloggers liken dit: